Friday, 15 March 2013

JENIS AYAT


 AYAT INTI


  •  Ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis atau ayat tunggal.
  •  Ayat inti menjadi dasar untuk membentuk ayat-ayat yang lain , iaitu yang dikenali sebagai ayat terbitaN 
  • Ayat inti mempunyai satu subjek dan satu predikat. 
  • Terdapat empat jenis ayat inti iaitu :

(a )Frasa nama + frasa nama

Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa nama.

Contoh ayat

FN (subjek)

FN (predikat)
Kakak Arif
Doctor
Mutusamy
pelajar
Pemuda itu
mahasiswa

b) Frasa nama + frasa kerja

Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa kerja.

contoh ayat


FN (subjek)
FK (kerja)
Abang
membasuh kereta
Nyonya Tan
membeli ikan
Murid-murid itu
Berlari

c) Frasa nama + frasa adjektif

Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa adjektif.

contoh ayat


FN (subjek)
FK (adjektif)
Bunga ini
Wangi
Kapak ini
Tumpul
Bangunan itu
tinggi

d) Frasa nama + frasa sendi

Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa sendi.

contoh ayat


FN (subjek)
FK (sendi)
Ayah
di kebun
Mereka
dari Terengganu
Cenderamata
untuk guru besar

Kata sendi mesti diikuti oleh kata nama untuk membentuk frasa sendi.

contoh ayat

Kata sendi
di, dari, untuk
Kata nama
kebun, Terengganu, guru besar

Wednesday, 13 March 2013

KATA HUBUNG 
 
 
Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:
(a)    kata hubung gabungan,
(b)    kata hubung pancangan,
(c)    kata hubung berpasangan.
 
Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Hubung/Pancangan 
 
Contoh
Ayat Contoh
 agar
 Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.
 apabila
 Mukanya pucat apabila disoal.
 atau
 Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.
 bahawa
 Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.
 dan
 Leela dan Siu Lan berjiran.
 hingga
 Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.
 Jika
 Saya berpayung jika hujan.
 Jikalau
 Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.
 kecuali
 Semua murid Nadir kecuali Gopal.
 kerana 
 Aini menangis kerana terlalu sedih.
 lalu      
 Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
 manakala
 Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.
 sambil  
 Zalifah bernyanyi sambil menari. 
 serta
 Zahid serta abangnya menonton wayang.
 semenjak
 Saya berkawan dengannya semenjak kecil.
 sementara
 Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.
 sungguhpun
 Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.
 supaya
 Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.
 walaupun
 Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.
 tetapi
 Badannya besar tetapi penakut.

Kata Hubung Berpasangan
          
 
Contoh
Ayat Contoh
 Baik - mahupun
 Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong    membersihkan  balai raya itu.
 Baik- baik
 Baik Daud baik adiknya samasama pintar.
 bukan sahaja malah
 Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.
 entah    entah
 Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.
 Jangan – pun
 Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.
 Kian – kian
 Kian lama kian banyak orang yang ke sana.
 Sama ada – ataupun
 Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.
 sedangkan...inikan pula
 Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut.
 semakin...semakin
 Husin semakin kaya semakin pemurah.
 sungguhpun...tetapi
 Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.
 walaupun...namun
 Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha

Contoh kata hubung dalam bentuk Akar
 
Dan
hingga
lalu
ketika
Dengan
yang
tetapi
jika
Kerana
serta
kalau
kemudian
demikian
walhal
walau
agar
atau
demi
supaya


Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.
 
semasa
sementara
seharusnya
andaikata
semoga
seketika
sebaliknya
sedangkan
setelah
sesungguhnya
walaupun
itupun
sewaktu
seandainya
meskipun
sekali[un
mudah-mudahan
moga-moga
jikalau
bagaimanapun
padahal
contoh ayat
 
1.     menggabungkan dua ayat
Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.

2.     Menggabungkan dua rangkai kata
Azhar dan Malek pergi ke Pulau Pinang.

3.     Menggabungkan ayat-ayat
Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan menderita.